Samen huur je beter!

Samen huur je beter!

Samen sta je sterker en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in een huurdersorganisatie omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente. Zoals een lagere huurverhoging, lagere servicekosten, beter onderhoud en betere dienstverlening. Verenigd Huurbelang Ommen behartigt de belangen van alle huurders van Vechtdal Wonen in Ommen. Hier leest u meer over Verenigd Huurbelang en wat wij voor u kunnen betekenen!

Lees meer…

Inspraak

Als huurdersorganisatie hebben we inspraak en overleg met Vechtdal Wonen, zoals vastgelegd in Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdervereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positief kritische manier gezocht naar verbetering.

Advies

Als huurdersorganisatie geven we gevraagd en ongevraagd advies aan Vechtdal Wonen over bijvoorbeeld voorgenomen beleid. Dit gebeurd meestal schriftelijk, zodat ook wij advies in kunnen winnen bij bijvoorbeeld een expert of adviseur. Daarnaast zijn de regels van vandaag de dag vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die als huurder allemaal te kennen. Wij helpen u daarbij.

Voorlichting

We voorzien u van informatie en geven voorlichting over huren, plannen van Vechtdal Wonen en wat we in deze voor u doen. Dit door middel van deze website, een nieuwsbrief, e-mail, telefonisch en in gesprek met u bij bijeenkomsten van Vechtdal Wonen of van ons zelf. Eens per jaar hebben we een algemene ledenvergadering waarbij u geïnformeerd wordt en ook zelf vragen kunt stellen.

Samen huur je beter!

We werken samen met Vechtdal Wonen, met de gemeente en met andere huurdersorganisaties. “Samen” betekent het samen eens zijn, samen de discussie aangaan en samen het huren voor huurders beter maken. Word lid! En huur samen met ons beter!

Abonneer op de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van huren in Ommen, waar VHB mee bezig is en meer informatie via onze e-mail nieuwsbrief.

Als bestuurslid praat je mee over huren in Ommen, geef je advies en help je andere huurders.

01.

Overleg en adviseer samen met andere bestuursleden met Vechtdal Wonen en de gemeente over huren en wonen in Ommen.

02.

Adviseer en help medehuurders bij problemen. Geef informatie en help mee van het begrijpelijk maken van alle wet en regelgeving.

03.

Voor en achter de schermen door mee te denken, mee te helpen en mee te praten samen voor en met medehuurders.

04.

Goed voor uw CV en goed om nieuwe contacten in Ommen te leggen binnen de gemeente, Vechtdal Wonen en medehuurders.

overzicht van het

laatste Nieuws

Kennisgeving opheffing VHB

Op 31 maart jongstleden heeft de ledenvergadering, in overeenstemming met de statutaire bepalingen, unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang…

Annuleren ledenvergadering

Onlangs ontving u onze uitnodiging voor een algemene ledenvergadering op donderdag 18 november, met een eventuele vervolg vergadering op donderdag 2 december. Door de nieuwe…